Jag översätter alltid till mitt modersmål, dvs. svenska, från i första hand engelska
och franska. Dessutom översätter jag även generella texter inom diverse
ämnesområden från danska och norska.

Språk