*Filosofie masterexamen i översättning från engelska och franska med specialisering i översättning från engelska, 120 poäng
Lunds universitet 2008-2010

*Filosofie kandidatexamen i språk (engelska och franska) med specialisering i engelsk litteraturvetenskap, 180 poäng
Lunds universitet 2005-2008

*2-årig eftergymnasial utbildning inom turism, resor, hotell och restaurang
Turistserviceskolan i Båstad, 1989-1991

*3-årig ekonomisk linje, Falkenbergs gymnasium, Falkenberg, 1984-1987

Utbildning